15 Haziran 2010 Salı

Pokut ve Plato'da mola


Pokut, F›rt›na vadisinin en büyülü yaylalar›ndan biri.. Henüz yaz kalabal›€› bast›rmam›flken, Pokut’ta soluklanmak, platoda molalanmak, dünyalara de€er. Plato’da mola pokutun en samimi, en tatl›, en lezzetli mekan›. Bulutlar›n dans›n› tam tepedeki ahflap oturma alan›ndan seyrederken, insan bir süreli€ine bu dünyadan ç›k›p, cennette bir köfledeymifl hissine var›yor.

10 Haziran 2010 Perşembe

Bal


Bal nedir? Ar›lar›n, bitkilerden toplad›klar› nektar ve salg›lad›klar› enzimlerle, 20 milyon y›ldan fazla bal ürettikleri bilinmektedir. Bal ar›lar›ndan oluflan kolonide bir ana ar›, onbinlerce iflçi ar› ve yüzlerce erkek ar› bulunur.Bal ar›s› kolonisi faaliyetlerini kendi vücudundan salg›lad›€› balmumu ile oluflturdu€u peteklerde yürütür. Bal, ar›lar›n çiçeklerden toplad›€› nektar›n, kendi vücudundan salg›lad›klar› enzimlerle ifllenmesi sonucu dayan›kl›, yo€un ve yüksek besin de€eri içeren bir g›da maddesine dönüflmesiyle elde edilir. 1 kg bal üretmek için, ar› kolonisi 8 kg bal tüketmek ve dünyan›n çevresini 6 kez dolaflacak kadar uçmak durumundad›r. Bal›n faydalar›: Bal içinde B, B2, C, B6, B5 gibi vitaminler bulunmaktad›r.Bu vitaminlerin miktarlar› nektar ve polen kaynaklar›na ba€l› olarak de€iflmektedir.Bunlar mideye kuvvet verir, bronfliti engeller, ba€›fl›kl›k sistemini güçlendirir, kans›zl›€› giderir.Kab›zl›kta s›cak, ishalde so€uk bal önerilir.Vücudu güçlendirir, rutubeti d›flar› atar.Kan› ço€alt›r ve damarlar› geniflletir.Bal›n at›€› yoktur.

9 Haziran 2010 Çarşamba

Ortan'da kahvalti


Hava limonata gibi, sabah güneş bulutlarin arasindan göz kirpti ama devami gelmedi..Biraz duman(bizim burada sis ve buluta duman denir.) hafif ilik rüzgarla Ortan'a doğru yola çiktik.Plato'da Mola'nin yaraticilarindan Yasemin'e kahvaltiya ..Ama ne kahvalti..Zeyne (Yasemin'in annesi) ve Aysel döktürmüşlerdi.Geldi su börekleri gitti ev yapimi ekmekler..Muhlamalar, ev yapimi reçeller..Anlatilacak gibi değil.Bir de sürprizle karşilaştik.Tüm süt ürünlerinin kaynaği Şeftali'nin bebeği olmuş bir önceki akşam..Muhteşem kahvaltinin üstüne o tatli miniği görmek herşeye bedeldi doğrusu.

8 Haziran 2010 Salı

Moyy'da ilk misafirler
Mini otelimiz ve minicik dükkanimiz sezonu açar açmaz çok özel konuklar ağirladi.Food&travel dergisi ekibi Karadeniz keşif turu esnasinda Moyy'da soluklandi.Ekibe eşlik eden ve yeni projesi icin yerel tatlar ve malzemeler araştiran ünlü şef Mehmet Gürs'e yemek yaparken oldukça heyecanlandik.Söz konusu Hemşin yemekleri olunca bizim şef Emine'nin de üstüne yoktur.Hatta Mehmet Bey kendisine birkaç tarif bile sormuş:) Neyseki; yemek üstüne sohbet ederlerken fotoğraflarini çekmeyi başardim..Sonuç olarak yemeklerimiz ve ürünlerimiz çok beğenildi.Onlar mutlu ayrildilar, bizim de keyfimiz iyice yerine geldi.


7 Haziran 2010 Pazartesi

Moyy sezonu acti

Sonunda moyy mini otelin kapılarını konuklarımıza açtık.Uzun bir restorasyon sürecinden sonra, Çamlıhemşin merkezinde bulunan yalnız ve hüzünlü ahşap binamıza hayat geldi.Fırtına deresinin tam yanıbaşında moyy mini otel.Tamamen kestane ağacından yapılmış bu eski ev artık Çamlıhemşin meraklılarını ağırlayacak.