3 Ekim 2010 Pazar

Moyy sezonu kapattiBaharda bulusmak umidiyle..Camlihemsinden sevgiler herkese..

2 Eylül 2010 Perşembe

KARAKOVAN BALLARI GELDIIhlamur a€ac› gövdesinin, yuvarlak olarak oyulmas›yla yap›lan karakovanlar 15-30 m yükseklikteki gürgen a€açlar›n›n üst k›s›mlar›na yerlefltirilir.

Güneflin ve rüzgar›n yerine göre konumland›r›lan kovanlar, 10.000- 20.000’ lik koloniler halindeki ar›lar taraf›ndan seçilirler. Bu noktadan sonra, karakovana d›flar›dan müdahale edilmez.

Tüm iflleyifl ar›lar taraf›ndan gerçeklefltirilir.Karakovan ar›c›l›€›, do€al ve geleneksel ar›c›l›k fleklidir. Karakovanda petek üretimini de ar›lar yapar.1 kg petek üretmek için ortalama 4 kg bala ihtiyaçlar› vard›r .1kg bal için ise, ortalama 7 milyon çiçek gezilir.

F›rt›na vadisi floras›, vejetasyonu ve yöre ballar›n›n polen analizi konulu çal›flmada, yöreye ait 1430 tür tespit edilmifltir. Bu alanda 66 s› endemik, yaklafl›k 818 taksonun bulundu€u görülmektedir ki: bu çok büyük bir zenginliktir.

28 Ağustos 2010 Cumartesi

NURSEN & GUNES


Bu yaz Ayder'de harika bir dugun yaptik.Bukla otelin yanindaki duzluge Nursen ve Gunes icin ahsaptan cardak insa edip, 150 kisilik bir parti duzenledik.Dugun hazirliklari icin gelinin annesi basta olmak uzere konuklara cicek toplama gorevi verildi.Gelin hanim, tum israrlara ragmen gelinlik giymeyi reddedip yerel kostumuyle arz-i endam eyledi ki, kendisi bu hareketiyle takdirimizi topladi.Yemekler Hemsin usulu eski bakir kazanlarda kaynadi.Istanbul'dan Selim Sesler roman muzigi yaparken, Behcet tulumuyla horon meraklilarini costurdu.Sabahin ilk isiklarina kadar bir roman havasi, bir hemsin horonu...Bu daglara da boyle dugun yakisir..

25 Temmuz 2010 Pazar

TAZE BAL


Küşüve köyünde yilin ilk bal sağimini yaptik Fiyatlar ve sipariş için moyy tel no 0 464 6517497

11 Temmuz 2010 Pazar

Ortan'dan makrevise patika

Ortan'dan makrevise giden harika bir patika var. Kiş aylarindan sonra ilk gidenler biz olalim dedik.Tabii vahşi bitki örtüsüyle kapli yollari açmak gerekiyor. Bu görevi fotoğraflarimizi çeken Bariş Aktinmaz üstlendi .Fotoğrafçilikta olduğu kadar başarili olduğunu söylememiz pek mümkün değil, ama başlangiç için fena sayilmazdi. Makrevise varmadan karşimiza çikan harika köprüde Yasemin ile fotoğrafçilik oynadik .Patikanin sonunda bizi karşilayan iki harika konak, sisin ve yağmurunda etkisiyle başimizi döndürmeye yetti. Hacaloğlu konaği ve zamana direnmeye çalişan Deliemet konaği içimizi burktu. Bir tarafta hala ayakta, dimdik ve yaşayan, içinde ateş yanan ,muhteşem hacal konaği, diğer yanda ise; yikilmaya yüz tutmuş deliemet konaği ..Bir kez daha düşündürdü, ne yapsak ne etsek bu evlerin kaderini değiştirsek??